Ungdom i trafikken

xking_of_the_road-Trygg_Trafikk-400x400.jpg.pagespeed.ic.FHoWljB8Qg

Ungdomstiden er ikke lett for mange, det dukker opp nye problemer, kroppen endrer seg og hormonene raser. Det kan føre til utrolig mange forskjellige tanker og problemer både i hjemmet, på skolen og i fritiden. Et av problemene som det har vært mye snakk om i mange år er ungdom i trafikken. Utrolig mange ungdommer gleder seg i mange år før de får lappen og det er dessverre sånn at det er ungdommer som er i den største faresonen i trafikken. Det finnes derimot utrolig mye en kan gjøre både for ungdommen og som ungdom selv, for at ungdomstiden i trafikken skal bli trygg.

Ungdommer og ulykker

Stastikk viser at det er trafikken som er den aller vanligste dødsårsaken for ungdommer som er mellom 15 og 24 år. Det er derimot mange tiltak absolutt alle kan ta for at dette skal endres på. Tre av grunnene til at dette er en vanlig dødsårsak er at ungdommer kjører med altfor høy fart ut fra forholdene på veien, de benytter seg ikke av bilbelter og de kjører mens de er påvirket av rus. I tillegg til dette kommer det selvsagt av at ungdommer vil ha manglende erfaring og oftere er uoppmerksomme på veien.

Tall viser at det er de ni første månedene som ungdommer har sitt nye førerkort som er de som er mest utsatt for ulykker. Dette kommer av at de vil mangle erfaring fra veien og er lett distraherte.

Hvordan hjelpe til som forelder

Det er selvfølgelig mye som ungdommer selv kan gjøre, men foreldre kan også ta del i kampen mot mindre ulykker i trafikken blandt ungdom. Foreldre bør først og fremst være gode rollemodeller i trafikken, dette smitter lett over på deres barn. I tillegg er det ikke noe tvil om at foreldre bør prate med sine barn om sikkerhet i trafikken og farene dersom en ikke følger regler og lover.

This entry was posted on Monday, June 29th, 2015 at 11:24 am and is filed under Turer & Aktiviteter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply