Røde Kors Ungdom

Det er mange flotte organisasjoner som ungdommer kan delta i dersom de vil bidra litt i samfunnet. Dette kan være lokale organisasjoner i sitt nærområde eller større organisasjoner som er i større byer eller i andre land. Denne gangen tenkte vi hos Utekontakten Trondheim at vi skulle fortelle litt om Røde Kors Ungdom. Dette er et rådgivende organ som er rettet mot ungdom som er mellom 12 år og helt opp til 30 år.

røde kors ungdom organisasjon

Røde Kors Ungdom – Hvordan er de bygget opp?

Formålet bak Røde Kors ungdom er enkel og grei og forklart av dem selv slik: “Røde Kors Ungdom er til stede for å bedre livene til unge mennesker gjennom frivillig arbeid. Vi er talsperson for unge i sårbare livssituasjoner og arbeider for økt forståelse, medmenneskelighet og toleranse”. Dette er det som virkelig beskriver hva Røde Kors Ungdom står for og hva de ønsker å jobbe mot.

Organisasjonen jobber med unge på en rekke ulike måter, blant annet gjennom politisk påvirkning og holdningsskapende arbeid. De vil sammen med ungdommer læse utfordringer ved å engasjere seg, spre kunnskap og ha et demokrati. Noe av det som gjør organisasjonen så lett tilgjengelig for alle og så utbredt rundt i landet er det at de er satt sammen på flere måter. De finnes på distriktsnivå, får hjelp av lokale frvillige og selvsagt også på landsnivå.

This entry was posted on Thursday, November 12th, 2015 at 8:19 pm and is filed under Turer & Aktiviteter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply