Problemer hjemme?

6095-probl

Det er utrolig mange ulike spørsmål som kan dukke opp i løpet av ungdomstiden. Det kan være både store og små spørsmål, mens de aller minste spørsmålene for noen kan være de største for andre. Ungdomstiden er ikke alltid like lett og det er mye en skal gå gjennom og tenke gjennom. Mange har også problemer hjemme enten det er strenge grenser, krangling eller bråk.

På hjemmebane

Det er dessverre sånn at mange ungdommer ofte opplever problemer med sine foreldre. Dette kan enten være at de føler at de ikke blir tatt på alvor, blir behandlet som et yngre barn enn det de føler at de er eller har strengere grenser enn sine nærmeste venner. For at en skal bli respektert på lik linje som man ønsker og også behandlet som en «ung voksen» er det like viktig at man viser at en har blitt mer voksen.

Å vise at man er voksen kan man gjøre gjennom en rekke ulike ting. En kan blant annet begynne med å være så åpen at foreldre forstår valgene man tar og samtidig ta avgjørelser som er gode for deg. Dette kan være avgjørelser om stor og små ting, men det er viktig at man viser at en selv kan ta disse avgjørelsene som vil være gode på lang sikt. Det er også viktig at man som ung voksen kan bidra både hjemme og sosialt i tillegg til at man kan bidra med ulike oppgaver.

Til sist er det respekt som står høyest på denne listen, en skal alltid huske på å respektere alle andre i familien.

Hvordan forbedre hjemmesituasjonen?

Dersom dette er steg en allerede har tatt, mens familiesituasjonen ikke forbedres, er det kanskje noen helt andre ting som er et problem. Dette kan være store problemer som opplevelser med rus, overgrep eller alkohol i hjemmet sitt. Dersom dette er tilfellet må man kontakte andre for hjelp og da er det godt å vite at det finnes en alarmtelefon en kan ringe med nr: 116 111.

This entry was posted on Wednesday, August 5th, 2015 at 12:32 am and is filed under Turer & Aktiviteter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply