Europeisk Ungdom

Ungdommer har utrolig mye de skal tenke på i løpet av ungdomstiden sin, og politikk er for mange ikke en prioritet. Politikk er noe som ofte blir sett på som kjedelig eller noe som en kan tenke på når en er i en voksen alder. Vi hos Utekontakten er derimot helt uenig med dette, det er nemlig aldri for tidlig å bli politisk engasjert. Mange ungdommer har tross alt noen utrolig flotte og sterke meninger og dette er absolutt meninger som bør bli hørt.

456531_10150627437401895_614697563_o

Europeisk Ungdom

Det er utrolig mange organisasjoner som ungdommer kan få interesse i dersom de vil. Europeisk Ungdom er en av disse og det er et partipolitisk ungdomsorganisasjon som er helt uavhengig. Dette er en organisasjon som jobber for at Norge skal bli et aktivt medlem i Den Europeiske Union. Samtidig vil også Europeisk Ungdom jobbe for at kunnskapsnivået om Norge sitt forhold til resten av Europa og til EU økes hos ungdommer.

Idag er dette en organisasjon på rundt 1 000 medlemmer, noe som er fordelt rundt på ulike lokale og fylkeslag spredd rundt i hele landet. Europeisk Ungdom var noe som ble opprettet allerede i 1973, noe som skjedde rett etter den alle første avstemningen om EF medlemskap i Norge.

Aktivitet hos Europeisk Ungdom

Europeisk Ungdommer jobber med å engasjere ungdommer til å delta i viktige saker som dette. Det vil som regel pågå daglige aktiviteter rundt i de lokallagene i landet. Dette kan være i form av besøk rundt på skoler, foredrag, arrangeringer av debatter, informasjonsmøter for medlemmene og selvfølgelig noen hyggelige samlinger.

I tillegg til dette er det hvert eneste år en konferanse som arrangeres på vinteren samt en leir på sommeren. Dette er med andre ord ikke bare en informativ organisasjon, det er også sosialt.

This entry was posted on Sunday, August 16th, 2015 at 5:23 pm and is filed under Turer & Aktiviteter. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply