Mental Helse Ungdom

MentalHealth

Vi hos Utekontakten Trondheim har et tett samarbeid med en rekke ulike andre organisasjoner som er rettet mot ungdom. En av disse er Mental Helsen Ungdom og er et utrolig viktig tiltak som tar opp et tema som lenge har vært tabu. Mental helse er tross alt ikke noe alle ønsker å snakke åpent om og det er blant annet dette som Mental Helse Ungdom vil jobbe med. Det er derimot ikke kun for ungdommer det er faktisk for barn også og unge helt opp til 30 år.

Hva er deres mål?

Hos Mental Helse Ungdom er målet deres at absolutt alle barn og unge rundt i Norge skal ha en god psykisk helse, dette er noe som er utrolig viktig for dem fra begynnelsen av og gjennom hele livet. De er en organisasjon for de som vil at det skal være et samfunn som passer på sine innbyggere og deres psykiske helse. På grunn av dette engasjerer de flest mulig og gi dem muligheten til å støtte arbeidet deres. De tilrettelegger for en rekke ulike aktiviteter, sosialpolitisk jobb og nettverk, noe de gjør gjennom deres lokallag og fylkeslag.

Mental Helse Ungdom jobber for å kunne være en stemme som alltid vil jobbe for at absolutt alle skal ha en god psykisk helse. Dette gjøre de blant annet ved at de skaper ulike plattformer som lar både pårørende, samfunnet, brukere og hjelpeapparat samarbeide når det trengs eller ønskes.

Hvem er Mental Helse Ungdom?

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som er medlemsbasert. Det er en organisasjon som er rettet mot både barn og unge som kan være opp til 30 år. Deres motto og også deres verdier er Åpenhet, Likeverd og Mot.

De jobber nemlig for at det skal bli mer åpenhet rundt psykisk helse, at det skal bli et bedre psykisk helsetilbud og selvsagt for forebygging av plager i sammenheng med psyken.

This entry was posted on Sunday, July 19th, 2015 at 5:18 pm and is filed under Prosjekter & Ideer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply