Hvorfor ja til EU?

Her hos oss i Utekontakten skrev vi sist om Europeisk Ungdom, og denne gangen tenkte vi å fortelle litt mer om hvorfor en skal si ja til dette. Det er nemlig en rekke gode grunner til at en skal ønske seg dette norske EU-medlemskapet, men det er kanskje mange som ikke helt er klare over hvilke fordeler dette vil ha.

eu0

EU-medlemskapet gir flere muligheter for alle

Takket være EU vil det faktisk være mulig å både studere, jobbe og eventuelt flytte til alle de andre europeiske landene, uten at det dukker opp noen hindringer. Samarbeidet innen EU vil med andre ord kunne gjøre en hverdag utrolig mye enklere for produsenter av ulike varer samt EU-borgere. Det er for eksempel ikke altfor mange som er klare over at utgiftene for roaming har gått nedover, nettopp fordi EU har jobbet for dette.

En bedre verden kan en selv være med å starte

Ulike fakta som at EU betaler halvparten av FN sitt budsjett er det mange som ikke er klare over. I tillegg er de faktisk verdens største bistandsgiver. Dersom man er ute etter en bedre verden er det faktisk et krav at verden tenker langsiktig og at alle går inn for et samarbeid. Norge vil selvfølgelig ikke kunne gjøre dette alene, men sammen med resten av Europa vil man selvsagt ha en mulighet til å gjøre en forskjell i verden.

Derfor er Europeisk Ungdom helt sikre på at Norge kan ha en utrolig viktig rolle i denne kampen for en mye bedre samt en mer rettferdig verden. Det er derfor en selvfølge at noe av dette arbeidet må starte nært oss, i vårt eget land.

Verden er flinke til å samarbeide, men langt fra flinke nok. Det er derfor ganske overraksende at Norge, et land som er opptatte av å være orientert om internasjonale begivenheter, velger å stå utenfor EU.

This entry was posted on Sunday, August 23rd, 2015 at 4:22 pm and is filed under Prosjekter & Ideer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply