Om oss

Utekontakten i Trondheim

Utekontakten i Trondheim driver i hovedsak rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi gjør oppsøkende arbeid i sentrum, og målet er å hjelpe ungdom med endring og mestring av eget liv.

Dette er et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år i Trondheim kommune. Målgruppen er ungdom som har falt ut av skole/jobb og som er en del av eller søker rus og kriminalutsatte miljøer. De ansatte er voksne sosialarbeidere som man kan spørre om hva som helst. Noen eksempler på aktuelle problemstillinger er jobb, jobbsøknad, skole, fritid, psykisk helse, spiseforstyrrelser, rus, prevensjon og seksualitet. Tilbudet er gratis, og de ansatte har taushetsplikt. Det kan likevel i enkelte tilfeller være nødvendig å bryte taushetsplikten dersom det er fare for liv og helse. I slike tilfeller blir man informert.

Utekontakten ble opprettet for å forebygge og hjelpe utsatte ungdommer, ved å gi råd, støtte og veiledning. Vi er synlig i gatene og oppsøker ungdom på steder vi vet mange oppholder seg, for at de skal kunne bli kjent med oss og bygge en relasjon. På disse stedene møter vi ungdommene tidlig og driver forebyggende arbeid. Det er viktig for oss å etablere god kontakt med ungdommen slik at de føler de kan ta kontakt med oss dersom det er noe.

Vi har ulike aktivitetstilbud, for eksempel Lade Motor Racing som passer for motorinteressert ungdom i alderen 12-18 år. Det finnes også et sinnemestringskurs som er basert på kognitiv terapi, og guttegruppa som er et tilbud til minoritetsspråklige gutter i alderen 16-20 år. Vi tilbyr også et program for hasjavenning for ungdom opp til 25 år. Man trenger ikke henvisning for å delta på programmet. Alle kan ta kontakt, og man kan selv velge om man vil ha med foreldre eller ikke.

Vi går i gatene på kveld og nattestid, og det er bare å ta kontakt om det skulle være noe.
Vi kan dessuten kontaktes på 948 73 067. Hvis telefonen ikke blir besvart, kan man legge igjen en beskjed eller sende en SMS, så tar vi kontakt så snart vi har mulighet.